“Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli”

» Köşe yazarları » “Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli”

Nurettin Sönmez yazdı

AKP, 22 yıllık iktidarları döneminde eğitimin içinden geçti.

Dindar ve kindar nesil yetiştirme amacıyla eğitimin kalitesini düşürdükçe düşürdü, niteliksiz, analitik düşünceden uzak bir kuşak yetiştirdi.

İmamları ve tarikatları eğitimin dibine kadar soktu.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, artık işi kökünden halletmek için yeni bir adım daha attı.

“Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli” adıyla duyurduğu yeni eğitim müfredatı taslağı ile eğitime ve Türkiye’nin geleceğine çok ağır ve öldürücü bir darbe vurmak üzere.

Hemen başında söyleyeyim;

Demokratik kamuoyu ve özellikle CHP, bu müfredata “dur” demek zorundadır.

Bu taslak metne karşı, çağdaş, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, bu ülkenin geleceğinden endişe duyan tüm yazarlar, çizerler, gazeteciler, eğitimciler, sendikalar, partiler, barolar ayağa kalkmak zorundadır.

Çünkü bu taslak öğretim programında kullanılan dil, siyasi iktidarın nasıl bir nesil yetiştirmek istediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bilimsel eğitim ve akademik başarının önemsizleştirildiği, her satırda ahlaklı, erdemli, inançlı birey yetiştirmenin önemine vurgu yapıldığı bu taslak metinde amaç, kendi ideolojilerine uygun bir nesil yetiştirme çabasıdır.

Bu sözde müfredat metninde, ‘ahlak‘ 61 kez, ‘erdem‘ 46 kez, ‘değer’ hepsinden fazla yüzlerce kez kullanılırken, Atatürk ve Cumhuriyet hiç kullanılmamış.

İlahiyat terimleri sözlüğünden alınmış gibi, gelişim ve evrim kelimeleri yerine ‘tekamül’, bilim yerine ‘ilim’ kelimelerinin tercih edilmesi, ‘belagat’, ‘kamil insan’ vurguları, kendi ideolojilerine uygun bir nesil yetiştirme hedefinin çok açık delilleridir.

Sanki, analitik düşünebilen, bilimi rehber edinmiş, nitelikli bireyler değil, bir tekkede mürit yetiştirecekler.

Sanki, bir eğitim modeli değil, mürit yetiştirme modeli uygulayacaklar.

Bu program bir milli eğitim programı olamaz, olsa olsa AKP’nin parti programı olur.

“Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli” adıyla duyurulan bu yeni müfredatın eğitimle, bilimle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Türk çocuğunu ve Türk gencini 21. yüzyıldan koparıp orta çağ karanlığına atmak üzere planlanmış bir programdır.

Eğitimcilerin de ifadesine göre, özgür ve çağdaş bir insan yerine, siyasal islama mürit yetiştirme amacı taşıyan bir programdır.

Bu programla çocuklarımız ve gençlerimiz; ulus bilincinden, cumhuriyet yurttaşlığının her alanda eşitliği öngören bilincinden koparılmak istenmektedir.

Bu programla yeni nesil; düşünmeyen, merak etmeyen, özgür bireyler yerine, sultana biat eden ümmetin kulları gibi yetiştirilecek.

Şu derslere ve sınıflara göre dağılımlarına bir bakın;

4. sınıftan 12. sınıfa kadar her yıl din kültürü ve ahlak dersi, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar her yıl peygamberimizin hayatı dersi, yine 5. sınıftan 11. sınıfa kadar her yıl Kuran-ı Kerim dersi.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ise sadece 8. ve 12. sınıflarda.. Yani, beyinler iyice yıkandıktan ve genç nesil cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olarak yetiştirildikten sonra.

Bu karşı devrimin öldürücü eğitim hamlesini önlemek zorundayız.

Demokratik yollarla acilen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlığı ile hazırladığı bu müfredata, çok güçlü bir “Hayır” demek zorundayız.

Başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere, her yurtseverin birinci öncelikli gündemi bu olmak zorundadır.

Çünkü, bilimsel, eleştirel, kamusal ve nitelikli eğitimden uzaklaşıldıkça, ülkenin ve vatandaşın yaşadığı sorunları çözmenin mümkünü yoktur.

Özgür akıl yoksa çözüm de yoktur.