CHP’li Beko’dan işçiler için anlamlı çağrı

» Gündem » CHP’li Beko’dan işçiler için anlamlı çağrı

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin çalışmadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sistemdeki zafiyetleri dile getirerek, “Bir araya gelip işçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili yasayı düzgün bir şekilde çıkaralım” çağrısında bulundu.

TBMM Bartın Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonunda konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğünün hazırladığı ve Üçüncü Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politika ve Strateji Toplantısı’na sunduğu ulusal işçi sağlığı iş güvenliği sistemi taslak metnini anımsattı.

SİSTEMİN ZAAFLARI

Sistemin güçlü noktalarına karşın birçok zayıf noktasının olduğunu belirten CHP’li Beko, “6331 sayılı Yasa 2012 Haziran’da çıktığında sistemin temel yetersizlikleri bulunmaktaydı: burada İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin gelişkenliğini biz maalesef göremiyoruz. Onunla birlikte iş yeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetlerinin yetersizliği, ortam ölçümlerinin zayıflığı, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yokluğu ya da zayıflığı, veri toplama, denetim ve yaptırımların istenilen mevzuat düzenlemelerinin yetersizliği. Bu gibi nedenlerle ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi işlemez durumdadır. Ayrıca meslek hastalıkları tanı sisteminin yokluğu ve meslek hastalıkları hastanelerinin neredeyse yok denecek kadar az olması. Bildiğim kadarıyla 81 ilden 3 ilde meslek hastalıkları hastanesi vardı, ben Bakana en son sorduğumda ekonomik anlamda yetersiz olduğunu, kadronun olmadığını, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlandığını söylemişti” sözlerini anımsattı. Beko, İstanbul gibi 15 milyon insanın yaşadığı bir kentte meslek hastalıkları hastanesinin olmaması kabul edilebilir değil” dedi.

SİSTEM İŞLEMEZ DURUMDA

İzmir’de işçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili düzenledikleri sempozyumu anımsatan Beko, “İzmir’de meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, öğretim üyeleri, bakan, milletvekilleri ve konunun uzmanları ile birlikte düzenlenen sempozyumda bir meslek hastalıkları hastanesi kurulmasına karar verilmişti. Sonuçta, İzmir’de bir meslek hastalıkları hastanesinin açılmasına karar verildi ve Aliağa’ya şu an yüzde 70- 80 oranında meslek hastalıkları hastanesi gelmek üzere, bir an önce bitmesini de temenni ediyorum.  Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Elbette 81 ilde de aynı şekilde bir meslek hastalıkları hastanesinin yapılması gereklidir. Ben bu konulara çok önem veren vekillerden biriyim. Bir de şunu görüyorum: ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi bana göre işlemez konumda. Ölümlü iş kazalarında Avrupa’da açık ara ilk sıradayız, dünyada ise 3’üncü sırada yer almaya devam ediyoruz ” eleştirisinde bulundu. Beko, yaptığı değerlendirmede “Biz neden dünyanın en kötü çalışma koşulları olan 10 ülkesi; Bangladeş, Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Esvatini ve Guatemala; arasında yer alıyoruz; neden ILO kriterlerine uygun bir yasal mevzuat oluşturmuyoruz” sorularını da ısrarla yöneltmiştir.

YASAYI DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ÇIKARTALIM

Daha önce Cenevre toplantılarına katıldığını anımsatan CHP’li Beko, bir İtalyan işverenin “Türkiye’deki işverenleri uyarın Türkiye’de bu kadar iş kazası, iş cinayeti olması doğru değil” sözlerini unutamadığını vurguladı.  Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının istenilen bir şekilde işlemediğini belirten Beko, “buna bir çözüm bulmak lazım yani bir araya gelip işçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili yumruklarımızı vuralım ve bu yasayı düzgün bir şekilde çıkaralım” çağrısında bulundu.

BAKAN YARDIMCISI ERTEM’E TEPKİ

Daha önceki komisyon toplantısında eski Vakıflar Genel Müdürlüğü yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem’i eleştiren Beko, “Geçen toplantıda, çalışma müfettişlerinin facia hakkında görüşlerine geldiği gün, neden o alanın asıl amiri ve uzmanı olmayan Bakan Yardımcısı Adnan Ertem onların başında hazır bulundu diye tabii ki soruyorum. Şimdi, Adnan Bey’i ben eskiden tanıyorum, Vakıflar Genel Müdürüydü benim bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzeltebilirsiniz. Facia hakkında teknik mühendislik bilgisi olmadığını biliyorum, hatta Komisyonda facianın özüne girmemek için norm kadro konularını anlatmaya kalktı. Rehberlik ve Teftiş Heyeti doğrudan bakana bağlıyken, üstelik Adnan Ertem strateji alanından sorumluyken Komisyonda konuştu ve müfettişlerin konuşmasına izin vermedi ve bir gürültü patırtı çıktı. Burada çok önemli, çok kutsal konuları konuşuyoruz yaptıklarımıza dikkat etmeliyiz” diye konuştu.