TTB Başkanının gözaltına alınması İzmir’de protesto edildi!

» Ege Gündemi » TTB Başkanının gözaltına alınması İzmir’de protesto edildi!

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması tepkilere neden olurken, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu düzenledikleri ortak basın açıklamasında gözaltı kakrarının usülsüz olduğunu ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı , Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede “kimyasal silah kullandığını” iddia eden açıklamarı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Fincancı’nın gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı bulurken İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri konu ile ilgili basın açıklmasında bulundu.

İzmir Tabip Odası önünde toplanan kalabalıkta İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Emek ve Demoktasi Güçleri üyeleri, avukatlar, doktorlar ve basın mensupları yer aldı.

Eylemde yer yer “baskılar, gözaltılar bizi yıldıramaz”, “Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir”, “Kimyasal silah suçtur” sloganları atılırken, “Faşizm yenilecek, biz kazanacağız”,Barışun ve kardeşliğin ülkesini kuracağız”, “Faşizme karşı omuz omuza” pankartların açıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamalarda bulunana İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, Şebnem Korur Fincancı’nın gözlatına alınmasına tepki göstererek “Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik baskılar kabul edilemez!” dedi.

“BASKILAR VE YILDIRMALAR KARŞISINDA, MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Süleyman Kaynak’ın açıklamalarında şu ifadelere yer verildi;

İktidar bloğunun Cumhuriyetin anayasal kurumlarına yönelik baskı ve yıldırmalarına bir yenisi eklendi.

Toplum sağlığına dair hassasiyetiyle he zaman bilimin ve iyi hekimlik değerlerinin odağından süzülen düşünce ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmış, bu nedenle sık sık iktidar bloğunun tepkilerine maruz bırakılmış olan Türk Tabipler Birliği bir kez daha baskı ve yıldırmalarla karşı karşıya.

Soruşturma açılacağını bile bile yurtdışından dönmüş, çağrıldığı takdirde ifade vermeye gidebilecek ve adresi belli olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı’nın gözaltına alınması hukuksuz ve hakkaniyetten uzak bir uygulamadır.

Türk Tabipleri Birliği 6023 Sayılı Kanun ile anayasal güvence altında bulunan ve kamuoyu önünde açık demokratik seçimlerle oluşturulmuş bir yapıdır. İktidarın sağlıkta reform adını verdiği deformasyonun karşısında yer alan, toplumsal sorunlarda hekimlik meslek etiği ilkeleriyle insan haklarına saygı temelinde tutum gösteren TTB’ne yönelen baskılar aslında tüm meslek örgütlerine, toplumsal muhalefetin tüm bileşenlerine yöneltilmek istenen bir tavrın yansımasıdır.

Türkiye’nin bir seçim sürecine evrildiği bu günlerde Türk Tabipler Birliği’ne yönelen baskıları Tabip Odalarının, diğer meslek birliklerinin ve sendikaların sesini kesme, susturma gayretinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Hukuka ve insan haklarına aykırı uygulamalarla toplumu zapturapt altına alma çabalarının boşa çıkacağına inanıyoruz.

Baskılar ve yıldırmalar karşısında tek ses, tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

“ŞEBNEM KORUR FİNCANCI, DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR”

İzmir Barosu’nun yeni Başkanı Sefa Yılmaz ise yaptığı açıklamasında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhurbaşkanının talimatıyla harekete geçerek TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı gözaltına aldığı öğrenilmiştir. Şebnem Korur Fincancı’nın daha önce savcılığa başvurarak ifade vermeye hazır olduğunu belirtmiş olmasına ve CMK madde 91’in açık hükmüne rağmen yapılan bu hukuksuz gözaltı, tüm ulusal ve evrensel hukuk kurallarını yok sayarak bir şova dönüştürülmüştür.

Bir suç örgütü liderinin itirafları konusunda üç maymunu oynayan savcılık, Cumhurbaşkanının açıklamalarını talimat kabul ederek gerçekleştirdiği işlemle, bir kez daha iktidara bağımlı olduğunu göstermiştir.

Savcılık tarafından, kamuoyuna yansıyan ve suç teşkil eden bir eylemin soruşturulmasını ve hakikatin ortaya konulmasını isteyen açıklaması dışında bir eylemi olmayan Şebnem Korur Fincancı’nın TTB Merkez Konseyi başkanlığından da alınmasına yönelik talepte bulunulmuştur. Bu talep; hukuksuzluğu bir yana, siyasal iktidarın yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde tüm sivil toplum ve meslek kuruluşlarına gözdağı verme, onları pasifize etme ve toplumda korku yaratma amacını gütmektedir.

Şebnem Korur Fincancı’nın bağlılık yemini ettiği “iyi hekimlik” insanın sağlık içinde yaşamasını engelleyen her türlü eylemin karşısında olmayı gerektirir. Bu nedenle, ettiği yeminin gereğini yerine getiren

Şebnem Korur Fincancı, derhal serbest bırakılmalıdır.

Nefret söylemi ve şiddet çağrısı içermeyen her düşünce açıklamasına saygı duyulmalı, düşüncelerini açıklayanlar ceza baskısı ile karşı karşıya bırakılmamalıdır.

İzmir Barosu olarak yaşamını insan hakları mücadelesine adamış, “iyi hekimlik” ilkelerini her ortamda savunan Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden toplumu sindirme amacı taşıyan bu hukuksuz uygulamanın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.