Öğretmenlik Meslek Kanunu Eğitim Bir Sen’i de isyan ettirdi

» Ege Gündemi » Öğretmenlik Meslek Kanunu Eğitim Bir Sen’i de isyan ettirdi

Eğitim Bir Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya öğretmenlerin beklentilerini karşılamayan Eğitim Meslek Kanunu hakkındaki görüş ve önerilerini paylaşmak üzere şube üyeleriyle birlikte Konak’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğretmenler, 7354 sayılı öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve düzenlemeye dair tepkilerini alanlardan haykırmaya devam ediyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen üyeleri de bugün İzmir’de Konak Meydanı’nda konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Bir Sen üyeleri adına açıklamayı Eğitim Bir Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya okudu.

Söz Konusu kanunun uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini belirten Kaya, “Ancak son haliyle bu kanun, öğretmenlerin beklenti ve toplu sözleşme masasına taşınan talepleri karşılamaktan uzak” dedi.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kaya, basın açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

Son olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı önerisini Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk. Öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır.

“EYLEM KARARI ALDIK”

Gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim Bir Sen olarak eylem kararı aldık.

Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz. Ülkemizde fiilen görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen var iken, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur.

Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınmasını istiyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine, hizmet süresine dayalı olması gerektiğini düşünüyoruz.

İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz.

Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri olmazsa olmaz addediyoruz.

Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesini, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmasını istiyoruz.

Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör vasfı taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inanıyoruz.

Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz.”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı tepkilerini sürdüren 12 eğitim sendikası ortak eylem planı üzerinde uzlaşırken, 2 Kasım’da öğretmenlerin iş bırakacağı açıklanmıştı. Eğitim Bir Sen ise 1 Kasım günü sendika üyesi öğretmenlerin tüm illerde sadece ilk derslere girmemesi ve 12.00-13.00 saatleri arasında kitlesel basın açıklaması yapma kararı almıştı.