Nüfus Artış Hızı Düşerken, Yaşlılık Artmış…

» Köşe yazarları » Nüfus Artış Hızı Düşerken, Yaşlılık Artmış…

Dr. Mustafa Torun yazdı…

İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler. Karl Marx

Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Verilerini sessiz sedasız açıkladı. “Artan yaşam pahalılığı ve İşsizlik” ve diğer nedenlere bağlı olarak nüfus azalması ve şehirlerden kırsal kesime tersi göç olgusunu görebiliyoruz. Bu verilerde özellikle yabancı nüfusunun net olarak; ne kadar artıp artmadığını ben göremedim. Sizler görünüz mü? Saydam paylaşım olmadığından, bu verileri maalesef göremiyoruz…

Türkiye Nüfusunun 85 milyon 372 bin 377 kişi olduğu vurgulanmış…

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi olmuş. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi olmuş. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50.1’ni erkekler, %49.9’nu ise kadınlar oluşturmuş.

DİKKAT!..
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi olmuş. Bu nüfusun %48.6’nı erkekler, %51.4’nü kadınlar oluşturmuş…

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2022 yılında binde 7.1 iken, 2023 yılında binde 1.1 olmuş…

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93 olmuş…

Türkiye’de 2022 yılında %93.4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 olmuş. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6.6’dan %7’ye yükseldiğini görüyoruz…

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi olduğu vurgulanmış…

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olduğunu özellikle belirtelim. Türkiye nüfusunun %18,34’nün ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izlemiş…

Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt olduğunu görüyoruz…

Bayburt’u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etmiş…

Nüfus Piramidindeki Yapısal Değişim Devam Etmiş…

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir…

Çalışma Çağındaki Nüfusun Oranı %68.3 Olmuş…

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66.5 iken, 2023 yılında %68,3 olmuş…

Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26.4’ten %21.4’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7.1’den %10,2’ye yükselmiş…

Türkiye’de kilometrekareye 111 kişi düşerken İstanbul’da 3 bin 13 kişi düşmüş…

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 111 kişi olmuş. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz olmuş…

Yorum ve Önerilerimiz Neler Olmalı?

Daha önceki yazdığım gibi bu verilerin saydam olup olmadığını varın siz karar verin. ülkemizdeki kuralsız, denetimsiz ve ilkesiz, daha doğrusu hepimizin gözü önünde göç kabulü nedeniyle nüfus yapısının aleyhimize bozulduğunu biliyoruz. Maalesef bu durumun giderek dengeyi bozduğunu görmemize rağmen, seyrederek, “Bu Da Gelir Bu Da Geçer” diyoruz. Halbuki Göklere Erişti Figânımız Ahımız” değil mi?..

Sözümü Aşık İsmail Daimi’den alınan güzel bir Erzincan-Tercan türküsü ile bitireyim…

Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahim
Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama
Göklere Erişti Figânım Ahım
Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama

Sevgilerimle…