“Kendine yeni bir yol arayan kişi, önce, kendinden önce yürünmüş yollara bir bakar”