İzmir Tabip Odası: İktidar bize geri adım attıramayacak

» Ege Gündemi » İzmir Tabip Odası: İktidar bize geri adım attıramayacak

Türk Tabipleri Birliği üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda değişiklik yapılması için TBMM’ye verdiği kanun teklifi ve her geçen gün artan sağlıkta şiddet vakalarına karşı tepkisini çeşitli platformlarda dile getirmeyi sürdürüyor. İzmir Tabip Odası da konu ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Türk Tabipler Birliği’nin hekimlerin yaşadığı şiddete karşı sesini yükseltmesi nedeniyle iktidarın hedefi haline geldiğini savunan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak “İktidar bize geri adım attıramayacak” dedi.

Onur Ulutaş – Ege Saati

 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı” iddiası ve “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle tutuklanması sonrası Milliyetçi hareket Partisi, TTB’nin isim ve statüsünün değiştirilmesi için harekete geçmişti.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu kanun teklifi ve artan sağlıkta şiddet vakalarına karşı tepkisini bir basın açıklamasıyla duyurdu. Odanın hizmet binasında gerçekleştirilen açıklamaya İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri temsilcileri de katılarak destek verdi.

Basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak okudu. Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlerin yaşadığı şiddete karşı sesini yükseltmesi nedeniyle iktidarın hedefi haline geldiğini söyleyen Kaynak açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları olarak etik-bilimsel temellerle savunduğumuz hekimlik değerleri, halk sağlığını önceleyen çalışmalarımız iktidarlarla ters düşebilmiştir. Bu nedenle TTB, onların hedefinde olmuş ve olmaya da devam etmektedir. İnsanca yaşama ve çalışma koşullarını savunmamız ve sağlıkta yaratılan çöküşü gün yüzüne çıkarmamızın da son dönem iktidarın bizleri hedef almasında asıl nedenlerden olduğunu hem hekimler hem de kamuoyu açıkça görmektedir.”

“HEDEF MESLEK BİRLİKLERİNİ ETKİSİZLEŞTİRMEKTİR”

“Son dönem TTB Merkez Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden başlatılan algı yönetiminin asıl hedefi de iktidarın son yaptığı açıklamalarla açıkça ortaya konmuştur. Hedefleri tüm meslek birliklerinin kendilerinin istediği şekilde hareket etmesi ya da etkisizleştirilmesidir. Bunu her birlik için ayrı yöntemler ortaya koyarak yürüttüklerini, açıkladıkları çalışmalarda bir kez daha görmekteyiz. Ancak bilinmelidir ki; TTB hangi iktidar olursa olsun halkın sağlığı, toplumun yararı için doğruyu söylemekten asla vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir.

Bizler önce meslek örgütümüzün başkanı ve yöneticileriyle başlatılan; ardından meslek örgütü değerlerine, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen bu demokrasi düşmanı müdahaleleri aslında tüm topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz. İktidar çevreleri ülkemizde halkın sağlığının en önemli savunucusunun TTB olduğunu çok iyi bilmektedir. TTB’yi etkisizleştirmeye, güçten düşürmeye, mümkünse tamamen susturmaya yeltenmeleri; siyasal, sosyal ve sağlık alanı başta olmak üzere hayatın tüm alanında sürdürdükleri halkın sağlığına zararlı politikaları daha da artırmaktan başka amaç taşımamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda bir değişiklik yapılacaksa, ancak TTB ve tabip odalarının gücünü artıran, yetkilerini genişleten, mesleki bağımsızlığın önündeki engelleri kaldıran bir şekilde olmalıdır. Bu değişiklik TTB, tabip odaları ve hekimlerin katılımıyla yapılmalıdır. Bunun haricinde yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

“İKTİDAR BİZE GERİ ADIM ATTIRAMAYACAK”

“Halkın sağlığı, hekimlerin hakları, toplum yararı için kılını kıpırdatmayanların TTB’nin ve meslek örgütlerinin yasaları için; gelecekleri için tek bir söz etmeye hakkı yoktur. Biz topluma ve hekimlere onların sağlığını, emeğini korumak için söz verdik. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attıramayacak. TTB, kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edecektir. Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!”