Deva’nın ‘Engelsiz İzmir’ önergesi İZBB Meclisi’nde kabul edildi

» Ege Gündemi » Deva’nın ‘Engelsiz İzmir’ önergesi İZBB Meclisi’nde kabul edildi

DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın meclise sunduğu “İzmir’de Yaşayan Engelli Vatandaşlarımız İçin Alınması Gereken Tedbirler” konulu önerge kabul edildi.

DEVA Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nezih Özuyar ve DEVA Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı İlknur Peder’in ortak çalışma yürüterek hazırladıkları önerge İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. 4 maddeden oluşan önerge, İzmir’de bulunan engelli vatandaşların yaşamakta oldukları sorunları asgari düzeye indirmeyi ve engelli vatandaşların yaşamlarına katkı sunmayı hedefliyor.Önergede bulunan maddeler arasında; mağazalarda engelsiz deneme kabinlerinin bulundurulması, engelsiz taksilerin yaygınlaştırılması ve engelsiz kamp ve tesisin hayata geçirilmesi yer alıyor. Önergenin en çarpıcı maddesi ise engelli vatandaşlar için veri tabanı uygulamasının oluşturulması. Bu uygulamayla acil durumlarda engelli vatandaşlara ulaşmak ve ihtiyaçlarını belirlemek kolaylaşacak.

DEZAVANTAJLI BİREYLERE YÖNELİK VERİ TABANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulan engelli bireylere yönelikönergede; engel türü, sağlık sorunu, kullandığı medikal cihazlar, gelir durumu, hanede birlikte yaşadığı kişiler gibi başlıklar altında bir veri tabanı oluşturulması hedefleniyor. Veri tabanı uygulamasıyla, acil durumlarda yardıma ihtiyaç duyabilecek engelli bireylerle daha kolay iletişime geçilmesive hizmetlerin daha hızlı şekilde iletilmesisağlanacak.

ENGELSİZ DENEME KABİNLERİ VE ENGELSİZ TAKSİ UYGULAMALARI HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Önergede alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda bulunan kıyafet deneme kabinlerinin engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi ve bu uygulamanın iş yeri ruhsatlandırma kriteri olarak yer alması hedefleniyor. Bununla birlikte kentin özellikle yoğun noktalarındaki taksi duraklarında en az bir adet engelsiz taksi bulundurma koşulunun da pek çok engelli bireyin hayatını kolaylaştırması umuluyor.

ENGELSİZ KAMP VE TESİSLER HAYATA GEÇECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesince farklı engel guruplarındaki bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış engelli kamp alanları ve tesisler, dezavantajlı gurupların erişim engeli yaşamadan tatil ve sosyal etkinlik yapabilmesinin önünü açacak. Aynı zamanda bu tesisin STK’lar, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak bir işletme modeli biçiminde hizmete sunulması da hedeflenen uygulamalar arasında yer alıyor.