Bülbül: Yereldeki ekonomik güç ülke ekonomisine yön verir

» Gündem » Bülbül: Yereldeki ekonomik güç ülke ekonomisine yön verir

CHP’nin 21-23 Ekim günlerinde Sivas’ta gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan akademisyenlerden Prof. Dr. Duran Bülbül, başkanlar için “Sürdürülebilir Belediyecilik Açısından Bütçelemenin Önemi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bülbül sunumunda, önceliklerin vatandaşın ihtiyaçlarına göre; yoksulluğu, yolsuzluğu ve israfı önleyen sosyal belediyecilik anlayışı ile belirlendiği, güçlü mali yapıya sahip belediyelerin kırsal kalkınma ile birlikte ülke ekonomisine de yön vereceğini kaydetti.   

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal demokrat belediye başkanlarını Sivas’ta bir araya getirdiği Belediye Başkanları Çalıştayı’nda seçim çalışmalarına dair strateji belirlenirken belediye çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu, iktidarın CHP’li Belediyelere karşı baskıcı tutumu değerlendirildi. 240 belediye başkanının katıldığı çalıştayda ayrıca alanında uzman akademisyenler başkanlara özel bazı sunumlar gerçekleştirdi. O isimlerden biri de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Maliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duran Bülbül’dü.

Ekonomist yazar Prof. Dr. Duran Bülbül “Sürdürülebilir Belediyecilik Açısından Bütçelemenin Önemi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ar-Ge, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’nun organizasyonu ile gerçekleştirilen sunumda birçoğu görevinde deneyimli belediye başkanlarına hitap eden Bülbül, belediye bütçelerinin belirlenmesi ve kurumsal mali yapı işleyişine dair bilimsel yaklaşımları paylaştı.

“MERKEZ VE YEREL ARASINDA İDARİ VE MALİ PAYLAŞIM TARAFSIZ VE BİLİMSEL OLMALI”

Prof. Dr. Duran Bülbül, Türkiye’de kamu yönetim sisteminin önemli bir parçasını oluşturan yerel yönetimlerin; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarıyla birlikte sunduğu hizmetler ve üstlendiği işlevlerin önemine dikkat çekti. Buna rağmen yerel yönetimlerin birçok görevini merkezi idarenin üstlenmesi nedeniyle, yerelde nitelikli hizmetlerin yerine getirilmesinde aksaklıklar yaşandığını belirten Bülbül, gelir yönünden büyük oranda merkeze bağımlı bir görünüm arz eden belediyelerin gerçek manada görevlerini yerine getirilmeleri amacıyla merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki idari ve mali paylaşımın tarafsız ve bilimsel esaslar doğrultusunda kanunlarla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

“YEREL YÖNETİMLERİN GÜCÜ ULUSAL VE KÜRESEL EKONOMİYE YÖN VERİR”

Ülke kalkınmasında belediye bütçelerinin sıradan bir mali tablodan öte ekonomik ve sosyal bir yerel kalkınma planı olduğunun altını çizen Bülbül, gerçekleştirdiği sunumda “Yerel yönetim bütçeleri, ekonomiye yön vermeleri, finansal gidişatı belirlemeleri açısından ayrı bir öneme sahiptir. Yerel yönetimler ne kadar sağlam ve güvenilir bir bütçeye sahip olurlarsa, ulusal ve küresel ekonomideki yerleri ve etkinlikleri de o kadar sağlam ve güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.

YOKSULLUĞU, YOLSUZLUĞU VE İSRAFI ÖNLEYEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Bütçe yönetimde verdiği kararlarla başarı sağlamak isteyen belediye başkanlarına tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Duran Bülbül, “Belediyelerimizin temel vizyonu sosyal belediyecilik, misyonu ise halkçılık olmalıdır. Bu anlamda, yoksulluğu, yolsuzluğu ve israfı önleyen belediyecilik anlayışı ön plana çıkmalıdır” dedi.

Kamu harcamaları, kamu ihale kanunları, vergi sistemi gibi konularda birçok akademik araştırması yayınlanan Bülbül “Kıt kaynaklarla büyük, teşvik edici, istihdamı arttıran ve refahı artıran yatırımlar bütçelemede önceliğimiz olmalıdır. Belediyelerimiz sadece merkezden gelen kaynaklarla değil, kendi kaynaklarını yaratarak da sosyal refaha katkı sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Belediyelerde stratejik bütçenin önemine de değinen Bülbül, stratejik planda yıllık performans programlarının takibi ile uzun vadeli hedeflere göre kentin ekonomik, mali ve sosyal sorunlarına çözüm üretilirken her bir harcamanın ilgili olduğu hedeflerle bağlantısı kurularak amaçlarının açıklanması gerektiğini söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜTÇELEMENİN GÖSTERGELERİ

Stratejik bütçeleme süreçlerinin sürdürülebilirliği açısından bazı göstergelerin önemine işaret eden Bülbül; “Belediye varlıklarının borç ve personel gideri gibi yükümlülüklere oranı ne kadar yüksekse, öz kaynaklar ne kadar fazla, borçlanma oranı ve faiz giderleri ne kadar az, uzun vadedeki yatırım giderleri ve öz gelir tahsilat oranı ne kadar yüksekse belediyelerimizin mali yapıları da o kadar güçlü olacaktır” dedi.