1944 Çamerıa Arnavutları Soykırımı unutma, unutturma…

» Köşe yazarları » 1944 Çamerıa Arnavutları Soykırımı unutma, unutturma…

Birçok kişi Çamerya’yı hatırlamıyor, bilmiyor, hatta bu ismi ilk kez duyuyor. Gelin Çam (Çameria) Arnavut’larının çektiği zulmü ve soykırımı hep birlikte anımsayalım. Bu soykırımı unutmak insanlığı unutmaktır. Müslümanlara uygulanan bir başka soykırım da Sırp’lar tarafından Boşnak’lara uygulandı. Bu iki soykırımın bir birine benzeştiği noktalar var aslında. Çam Arnavutlarının elinden silahlarını Naziler alırken, Bosna soykırımında Boşnakların […]

Birçok kişi Çamerya’yı hatırlamıyor, bilmiyor, hatta bu ismi ilk kez duyuyor. Gelin Çam (Çameria) Arnavut’larının çektiği zulmü ve soykırımı hep birlikte anımsayalım. Bu soykırımı unutmak insanlığı unutmaktır. Müslümanlara uygulanan bir başka soykırım da Sırp’lar tarafından Boşnak’lara uygulandı. Bu iki soykırımın bir birine benzeştiği noktalar var aslında. Çam Arnavutlarının elinden silahlarını Naziler alırken, Bosna soykırımında Boşnakların silahlarını BM’nin Hollanda birliği alıyor. Bizler bu soykırımları unutursak yeni soykırımların önünü açarız diye düşünüyorum. Onun için bu soykırımları unutmayalım, unutturmayalım ve gelecek nesillere anlatalım.

‘Çameria Arnavutları Derneği’ ülkemizde bir yerde kuruldu tahmin edin bakalım nerede, tahmin ettiğinizi biliyorum demokrasinin beşiği İzmir’in Karşıyaka’sında.

1908 yılında Osmanlı İmparatorluğunun nüfus sayımına göre Çameria’nın nüfusu 73.000 kişiydi. Çameria Arnavutlarının % 50’si Müslüman, % 50’si Ortodoks dinine mensup olduğu kayıtlara yansımış.

Çam Arnavutları, Arnavutluk’un güneyi ve Yunanistan’ın kuzey batısını kapsayan bölge Çamerya’dır. Yaklaşık 10.000 Km2 yüzölçümüne sahiptir. Yunanistan’ın Epir Bölgesi’nde yaşayan halkın adıdır. Oturdukları bölgeye Çamlık veya Çamerya deniyor. Osmanlı döneminde bazıları Müslüman oldu diğerleri Rum Ortodoks Killisesi’ne bağlı kaldı. On dördüncü yüzyılda bölgede Arta Despotluğu’nu kurdular. 15. yüzyılda bölge Osmanlı devletine katıldı. Yaşadıkları bu topraklar o bölgenin en verimli ve bereketli toprakları olduğunu söyleyebiliriz. Çameria Arnavut’larının yaşadığı bu bölge 1912 Balkan Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın eline geçti. İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) esnasında Yunanlar bazı Müslüman Çamların İtalyanlarla Yunanistan’a karşı işbirliği yapmasını bahane ederek bütün Müslüman Çamlara etnik temizlik uyguladı, onları ülkeden sürdü. Bu sayı yaklaşık 20.000 kişi idi ve Arnavutluk’a kaçtılar. Orada komünizmin yıkılmasından sonra Yunanistan’dan evlerine dönme taleplerinde bulunuyorlar. Yunanistan’da kalan Hristiyan Çamlar Yunan kimliğine bürünmüş durumdalar ve resmî olarak kayıtları yoktur.

Burada yaşayan yüz binlerce Arnavut, Yunanların sürgün, tecavüz, soykırım ve asimilasyon politikalarının kurbanıdır.

Yunanlar tarafından Arnavut’ların maruz kaldığı ve Arnavut tarihinin uğradığı en büyük insanlık suçu sayılan “ÇAMERİA SOYKIRIMI”. Yunanistan ve Arnavutluk arasında bulunan bölgede yer alan Çameria çoğunlukta Arnavut nüfusa sahiptir. Tarihte Arnavutluk’a ait olan bölge Epir olarak adlandırılmış, bölgenin merkez şehri de Janja(Yanya) olarak kabul edilirdi. Nüfusunun yaklaşık %50’si Müslüman olan Çameria Arnavutları, göç ve katliama uğramasıyla birlikte bugün Ortodoks Hristiyan’dırlar.

27 Haziran 1944 – Mart 1945 yılları arasında soykırımda Yunanlar 3245 Arnavut’u katletti. Filat’ta bin 286, Gümenice bölgesinde 192, Margelliç ve Parga’da 626 kişi katledildi. Sadece Paramiti’de, bir günde 600’den fazla insan katletti.

Yunanlılar yaptıkları bu katliamda vahşette, çoluk çocuk bebek kadın yaşlı genç diye ayrım yapmamış.

Yunanlıların gerçekleştirdiği Çameria Arnavutları Soykırımda; 2900 erkek, genç ve yaşlı 215 kadın 95 çocuk 32 bebeği katletmiştir. Ayrıca tespitlere göre 750 kadına tecavüz edilmiş, 75’i kaçırılmıştır. 5.800 ev, camii, ibadethane ve 68 köy tabir-i caiz ise haritadan silinmiştir.

Bu rakamlar Çam Arnavut’larına uygulanan soykırımda kayıtlara geçenlerdir. Katliamda çok daha fazla kayıpların olduğu bilinmekte ve söylenmektedir..

27 Haziran Çameria Arnavutları için soykırım günü acı günü.

Yunanlar, Çameria’daki nüfus dengesini değiştirerek kendi lehlerine çevirmek için, Arnavut’ları asimile etmek için birçok girişimde bulundular. Arnavut’ların yoğun olduğu bölgelere Yunan, Ulah ve Çingeneleri yerleştirdiler. Arnavutçayı yasakladılar ve yerleşim yerlerinin adlarını değiştirerek Yunanca yaptılar. Bununla yetmeyen Yunan yöneticiler Arnavut’ların mülklerine el koydular, camileri kapattılar. Hızını alamayan Yunanlı idareciler Çameria Arnavut’larını tutuklamaya, sürgün ve sınır dışı etmeye başladılar.

Yunanlı yöneticilerin uyguladığı şiddet ve baskılardan bunalan Çamerialı Arnavut’lar, 1923’teki Türk-Yunan mübadelesi ile Anadolu’ya gelmek zorunda kaldılar. Bugün Ege Bölgesi, İstanbul ve Antalya’da binlerce Çamerialı muhacir yaşıyor.

ABD’de örgütlü Demokratik Çameria Ligi, Yunanistan’da, 100 bin Çamerialı Arnavut bulunduğunu söylüyor.

Tiran merkezli Çameria Yurtsever Siyasal Derneği’nin Temmuz 1993 tarihli bildirisinde ise 250-300 bin Arnavut’tan bahsediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Araştırma Komisyonu raporlarına göre, mal varlıklarına el konulan 35 bin Arnavut vatanına dönemiyor. Arnavutluk’ta 250 bin, Türkiye’de 400 bin civarında Çamerialı’nın yaşadığı tahmin ediliyor.

Arnavutluk Halk Meclisi’nin 30 Haziran 1994 tarihli kararıyla, 27 Haziran “Çameria Soykırımını Anma Günü” olarak kabul edildi. Her yıl bu tarihte binlerce Arnavut, Yunanistan sınırına yürüyor. Böylelikle tüm dünyaya, vatanlarına dönüş umutlarını taze tuttuklarını gösteriyorlar.

Çamerialı Arnavut’lar, aslında haklarını arıyorlar Çok fazla bir talepleri yok. Gasp edilen ata topraklarına dönmek ve orada yaşamak istiyorlar.

Yazımı Bilge Kral Alija İzzetbegoviç in söylediği şu sözle bitirmek istedim, ’Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.’

Sağlıcakla Kalın